El recorregut de les dades de la Xarxa de Vigilancia i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.